วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการโทรทัศน์ครู หายไปไหน ?

มีนักวิชาการ ครู และประชาชนหลายท่านสอบถามว่า รายการโทรทัศน์ครูหายไปไหน แท้ที่จริงไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ไม่มีการผลิตรายการใหม่เพิ่มเติม แต่ขณะนี้นอกจากจะให้บริการผ่านเว็บไซต์ของโทรทัศน์ครูแล้ว ยังมีการนำรายการบางส่วนไปเผยแพร่ในช่องทางของโครงการ DLIT ที่ สพฐ.ดำเนินการขึ้นมาใหม่ด้วย และในอนาคตอันใกล้นี้ ก็อาจจะมีการผลิตรายการที่คล้ายกับโทรทัศน์ครูขึ้นมาใหม่บ้าง แต่จำนวนจะเป็นเท่าใด ยังไม่ทราบ ขอเชิญติดตามกันต่อไปนะครับ ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมของโทรทัศน์ครูต้องขอเรียนว่า มาถึงวันนี้แล้ว หลายท่านยังใช้รายการโทรทัศน์ครูในหลากหลายวาระโอกาส จริงๆ ผมอยากได้ข้อมูลย้อนกลับจากท่านที่ใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ครูบ้าง เพื่อว่าจะได้นำมาใช้อ้างอิงว่า รายการโทรทัศน์ครู มันมีประโยชน์ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้าง อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจเล็กๆ สำหรับคนทำงานก็ยังดีนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ