วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

ผลกระทบจากรายการโทรทัศน์ครูสิ่งที่เป็นคำถามท้าทายโครงการโทรทัศน์ครู ที่เคยดำเนินการมาช่ววงปลายปี 2552 - 2555 นั้น มีจำนวนรายการที่เผยแพร่มากกว่า 3000 ตอน สิ่งที่ต้องการทราบผลกระทบต่อวงการศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน  การพัฒนาการสอนของคุณครู การพัฒนาการเรียนการสอนการฝึกหัดครูในสถาบันอุดมศึกษา สิ่งเหล่านี้ มีผลกระทบใดที่เกิดขึ้นจากโครงการโทรทัศน์ครูบ้างหรือไม่ หากท่านใดจะกรุณาให้ข้อคิด สะท้อนความเห็นต่อประเด็นนี้ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ผมจะรอครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น