วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทักทายสมาชิกโทรทัศน์ครู

เรียน ท่านสมาชิกโทรทัศน์ครูที่รักทุกท่าน

    อาจจะเงียบหายและเงียบเหงาไปสักนิด ในระยะที่ผ่านมา เนื่องด้วยโครงการมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ปัจจุบันได้แนวทางที่จะดำเนินการเพื่อการวิจัยและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วครับ ในส่วนรายละเอียด โปรดติดตามต่อไปนะครับ
   ในช่วงนี้ รายการโทรทัศน์ครู ยังคงมีเผยแพร่เหมือนเดิมนะครับ และยินดีรับข้อเสนอแนะการปฏิบัติดีทางการศึกษาอยู่นะครับ
   จากนี้ไปรายการโทรทัศน์ครู จะเผยแพร่ในสถานีช่องดิจิตอลครับ และ กำลังวางแผนจะเผยแพร่ในช่อง ฟรี ที วี  ด้วยครับ แต่จะมีการตัดต่อนำเสนอในมุมมองใหม่ครับ
   นอกจากนั้นจะมีการพัฒนาแนวคิดการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิด การพัฒนาบนฐานของการทำงานจริง โดยครูไม่ต้องทิ้งชั้นเรียน อย่างไรสมาชิกที่สนใจคอยติดตามและเข้าร่วมได้นะครับ โดยจะเน้นกับกลุ่มครูที่สอนตามแนวคิด EIS ก่อนนะครับ

ระลึกถึงเพื่อนสมาชิกเสมอครับ
มนตรี  แย้มกสิกร
ผู้อำนวยการโทรทัศน์ครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา