วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

อนาคตโทรทัศน์ครูโทรทัศน์ครู ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างให้ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานดำเนินงาน โครงการโทรทัศน์ครู อย่างเป็นทางการ โดยมี รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร เป็นหัวหน้าโครงการ

บัดนี้ การดำเนินงานโทรทัศน์ครู กำลังจะหมดสัญญาลงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ แต่อย่างไรก็ตาม โทรทัศน์ครู ได้กลายเป็นนวัตกรรมการศึกษา ที่ทรงประสิทธิภาพ มีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ของครูไทย อย่างชัดเจน จึงเป็นสิ่งที่เสมือนจะเป็น สัญญาณบอกว่า โทรทัศน์ครู คงจะเลิกหายไปจากสังคมไทยไม่ได้อีกแล้ว  ความยั่งยืนต่อเนื่อง จะต้องมีต่อไปอย่างแน่นอน ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะขออนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินงานโครงการโทรทัศน์ครูต่อไป และหวังว่า คงจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่อไป