วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

การศึกษาดูงานด้่านการศึกษาของประเทศบรูไน และ ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เดินทางศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ บรูไน ดาลุสลาม และประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย

๑. Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education, Universiti Brunei Darussalam โดย Dr.Jainatul Halida binti Hj Jaidin , Dean เป็นผู้ให้การต้อนรับ
๒. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) โดย Prof.Dr.Bedjo Sujanto อธิการบดี และคณบดี ให้การต้อนรับ
๓. Lab School (UNJ)
๔. Yogyakarta State University (YSU) โดย Prof.Dr.Rochmat Wahab, M.Pd.,M.A. อธิการบดี และ Dr.Haryanto , M.pd., คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมรองอธิการบดี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง
๕. The Taman Rama School , Bali. - Cambridge International Fellowship Centre

การศึกษาดุงานครั้งนี้ มีรายละเอียดและมุมมองทางการศึกษาที่น่าสนใจมาก จะนำมารายงานต่อไปในวันหน้า ครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น