วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

อนาคตโทรทัศน์ครู

โทรทัศน์ครู เป็นนวัตกรรมการทางการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครู ลักษณะของการดำเนินงาน จะเป็นการนำเสนอแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีทางการศึกษา เพื่อให้ครูเกิด "แรบันดาลใจ" มากกว่าที่จะเป็น "แม่แบบ" ที่จะให้ครู "ลอกแบบ" หรือทำตามเท่านั้น  โทรทัศน์ครู มุ่งหวัง มากกว่ารายการโทรทัศน์ทั่วไป ที่อาจจะมุ่ง "สื่อสาร - ส่งสาร" แบบตรงไปตรงมา "การรับรู้" ทันที นั้นเป็นเพียง "Output" แต่ โทรทัศน์ครูต้องการยิ่งกว่า การรับรู้ธรรมดา แต่ต้องการ  "Outcome" ที่ข้อมูลเหล่านั้น ไปกระตุ้น หรือเป็นประกายไฟ ไปจุดความคิด ไปจุดความฮึกเหิม ไปสร้างแรงฮึด ให้ครูรู้สึกว่า "ฮึ แค่นี้เราก็ทำได้นี่นา"  ดังนั้น ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากยังไม่เข้าใจ ในส่งที่โทรทัศน์ครู กำลังพยายาม

หวังว่า ด้วยอานิสงฆ์ ของคุณความดีของโทรทัศน์ครู น่าจะเป็นเกราะกำบัง ให้โทรทัศน์ครู สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นปราศจาก อุปสรรคใดๆ อย่างยั่งยืน ยิ่งยืนนาน สิ่งสำคัญที่สุด คือ พลังของครู จะต้องสะท้อนออกมาให้ได้ว่า โทรทัศน์ครูเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเป็นทางรอดของการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น