วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Quality of Education

ผู้เขียน ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ข้อมูลในโครงการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNICEF ประเด็นหลัก คือ ต้องการจะระดมความคิดเพื่อมองภาพคุณภาพการศึกษาโดยรวมของไทย ทั้งนี้ กรอบความคิดส่วนหนึ่ง ที่เป็นมุมมองภาพรวม มีดังนี้

1. Goals of Education - Full human development, social good, National stability and comprtitiveness
2. Systems of education - Systematic relationships of elements in education provision, comprising teachers, admintrators, curriculum, resources, teaching and learning, management
3. Desirable outcome - students, community and society, nation

หากท่านใดมีความเห็นใด สามารถส่งมาร่วมให้ข้อมูลด้วยครับ ยินดีรับฟังครับ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พบปะเคเบิ้ลท้องถิ่นภาคกลางและภาคตะวันออก

โทรทัศน์ครูได้เดินทางไปพบกับผู้ประกอบการเคเบิ้ลท้องถิ่นในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเมื่อวัเสาร์ที่๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมซีพาเลซ สัตหีบ มีผู้ประกอบการเขาร่วมจำนวนประมาณ ๔๐ ราย พร้อมกันนี้สมาคมเคเบิ้ล ทีวี ได้เดินทางไปพบด้วย

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

๔ กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

มะเร็ง เป็นโรคภัยที่มนุษย์พยายามเอาชนะ แต่ก็ยังสรุปสาเหตุทั้งหมดไม่ได้ ทุกคนต้องระมัดระวังและรักษาสุขภาพตนเองครับ

วันนี้ ได้เยี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้พบท่าน อธิการบดี และรองอธิการบดี (อาจารย์สืบพงศ์) ได้รับทราบถึง บรรยากาศของสถาบันที่สร้างความรักสถาบันแบบแนบแน่น เกิดขึ้นได้อย่างไร และการแก้ไขปัญหาของทีมบริหาร น่าศรัทธาและชื่นชมในความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์ของคณาจารย์และศิษย์เก่าเป็นอย่างยิ่ง น่าศึกษาวิจัยต่อบรรยาการและบทเรียนที่เกิดขึ้น น่าศึกษามาก โครงการโทรทัศน์ครู จะพิจารณานำเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี