วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พบปะเคเบิ้ลท้องถิ่นภาคกลางและภาคตะวันออก

โทรทัศน์ครูได้เดินทางไปพบกับผู้ประกอบการเคเบิ้ลท้องถิ่นในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเมื่อวัเสาร์ที่๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมซีพาเลซ สัตหีบ มีผู้ประกอบการเขาร่วมจำนวนประมาณ ๔๐ ราย พร้อมกันนี้สมาคมเคเบิ้ล ทีวี ได้เดินทางไปพบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น