วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

Key Idea-1


ลำดับขั้นการเรียนรู้ไม่ได้จบลงเพียงแค่การตอบคำถามได้ถูกต้องเท่านั้น รางวัลการที่ตอบคำถามได้ถูกต้องควรที่จะได้รับการขยายต่อและทดสอบความเชื่อมั่นได้ว่า นักเรียนสามารถตอบคำตอบนั้นได้ถูกต้องนั้นเขามีวิธีคิดอย่างไร อย่างน้อยจะช่วยเสริมแรง เสริมวิธีคิด ช่วยแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดของนักเรียนได้ เพราะในปัจจุบันมีวิธีคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนหลายประการมาก (Misconcept) เทคนิคนี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อช่วยสะท้อนความแตกต่างของการสอนของครูมืออาชีพได้เป็นอย่างดี แนวทางอาจใช้
           1. ถามด้วยคำถาม อย่างไร หรือ ทำไม
           2. ถามเพื่อให้นักเรียนลองหาคำตอบด้วยวิธีอื่นๆดูซิ
           3. ถามเพื่อหาคำศัพท์หรือชุดของคำอธิบายที่ดีกว่า
           4. ถามเพื่อขอให้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นอีกหน่อยซิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น