วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔
เนื่องในโอกาสวันครู ขอพลังความดีที่คุณครูได้ปฏิบัติ ได้โปรดแสดงพลานุภาพให้คุณครูทุกคน มีชีวิตที่งดงาม แจ่มใส ประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล มีจิตใจที่ใสสะอาด มีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่พอเพียง มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ ตลอดไป

รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ชลบุรี
ผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น