วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตัวอย่างรายการบางส่วนปรสบการณ์จากครูต่างประเทศสอนฟิสิกส์

http://www.thaiteachers.tv

Thai Teacher Television Poject เริ่มต้นแล้ววันนี้ เชิญเข้าสมัครสมาชิกได้ที่ http://www.thaiteachers.tv


ตัวอย่างครูสอนคณิตศาสตร์จากต่างประเทศ

ขอเชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง ที่พบเห็นครูสอนดี สอนเก่งเสนอมาเราจะตามไปดู

ขณะนี้ โครงการ ทีวีครู กำลังเสาะแสวงหาคุณครูที่สอนดี สอนเก่ง ในแต่ละเรื่อง แต่ละรายวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล จนถึงชั้น ป.๖ หากท่านใดพบและคิดว่าวิธีการสอนของคุณครูท่านนั้น น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูท่านอื่นๆ แล้วโปรดกรุณาแจ้งไปที่ ตู้ ปณ.๓ ปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ เราจะดำเนินการตามไปดูครับ แนวทางในการพิจารณาว่าคุณครูท่านนั้น น่าจะเป็นครูที่สอนดี ประกอบด้วยเกณฑ์ ขั้นต่ำ ดังนี้
๑. เป็นคุณครูที่มีแนวการสอนที่สร้างความตื่นตัวกระตือรือร้น ให้ทั้งกับตัวครูเอง ตัวนักเรียน สนใจนักเรียนเป็นรายบุคคล มีวิธีการที่แปลกใหม่ไม่ได้ใช้แต่การบรรยายอย่างเดียวแต่อาจจะมีเกม มีอุปกรณ์การสอนที่แปลกใหม่ มีการให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีชีวิตชีวา
๒. เป็นคุณครูที่สนอแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่าย สอนไปทีละเล็ทีละน้อย ทำให้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน เชื่อมโยงเรื่องต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างดี
๓. มีการเสริมแรงให้กำลังใจเด็กอย่างสมเหตุสมผล นักเรียนเรียนย่างมีความสุข ไม่เครียด พอใจกับวิธีการสอนของคุณครู นักเรียนได้เรียนรู้ย่างมีความสุข ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเพื่อน ร่วมกันเรียนรู้
๔. มีการให้ผลการทำกิจกรรมกับผู้เรียนตลอดเวลาว่าเขาทำถูกทำดี ทำไม่ถูกตรงไหน

อย่างน้อย ๔ ประการ เป็นเบื้องต้นครับ แต่ครูที่สอนเก่งๆ ก็จะมีเสน่ห์ในตนเองชัดเจน บุคลิกภาพดี หากพบ ขอความกรุณาช่วยแจ้งมาด้วยครับเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ สิ่งดีๆ ให้เกิดกับวงการศึกษา