วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ/หรือคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมกันจัดงาน "โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ อาคารสารนิเทศ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิสิต นักศึกษา จากประมาณ ๒๕ สถาบันเข้าร่วม สำหรับเจ้าภาพในครั้งที่ ๒๖ พ.ศ.๒๕๕๔ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา และครั้งที่ ๒๗ พ.ศ.๒๕๕๕ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น