วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔

เรียน สมาชิกชาวโทรทัศน์ครูทุกท่าน

เนื่องในวาระโอกาสอันเป็นมงคล ที่จะเริ่มศักราชใหม่แห่งปี "กระต่าย" พุทธศักราช ๒๕๕๔ ขอให้ปีใหม่นี้จงเป็นปีแห่งความสำเร็จ ความสมหวัง ความรุ่งเรือง ความก้าวหน้ามีพลังสติปัญญาอันเฉียบแหลม พลังกายที่แข็งแรง สุขภาพที่สมบูรณ์ มีความสุข สนุก สดชื่น สมหวังในสิ่งที่ถูกต้องตามธรรม ตลอดปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ และตลอดไป

หวังว่าทุกท่านคงจะร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมการศึกษา "โทรทัศน์ครู" ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจบนพื้นฐานของการทำงานที่ดีมีธรรมาภิบาลร่วมกันอย่างสร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

ด้วยความมุ่งมั่นและปรารถนาดีอย่างจริงใจ

รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสิกร
ผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น