วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเชิญชวนให้ใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ครู

ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเพื่อเชิญชวนให้ครู นักศึกษาครู ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์จากรายบการโทรทัศน์ครู จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. บรรยายที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมฟังประมาณ ๖๐ คน
๒. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสาวนแก้ว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๒,๓๐๐ คนเศษเข้ารับฟัง
๓. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภช จตุจักร มีครูเข้าฟังประมาณ ๔๐ คน

แต่เท่าที่ประเมินแล้วพบว่า ผู้บริหารระดับนโยบายก็ยังไม่มีความเข้าใจและยังมองไม่เห็นว่าปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ครู แต่นโยบายส่วนใหญ่ก็ยังเล่นเรื่อง กายภาพ คอมพิวเตอร์ ต้นไม้ใบหญ้า เสียส่วนใหญ่

2 ความคิดเห็น:

  1. ผมว่าที่ท่านกล่าวก็มีส่วนถูกต้องแต่อยากให้ขยายความให้ขัด ๆ หน่อย กล่าวแบบนี้เหมือนจะหว่านแหมากไปหน่อย อยากได้รายละเอียดมาก ๆ ครับ

    ตอบลบ
  2. คงไม่ปฏิเสธนะคะ ว่าที่ผ่านมาเราประเมินสถานศึกษา แข่งขัน ที่กายภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน แต่เมื่อมีการประเมินคุณภาพการศึกษา ทุกฝ่ายจึงหันกลับมาพิจารณากระบวนการและผลผลิต ผลลัพธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู และผู้บริหาร
    โทรทัศน์ครู เป็นนวัตกรรมของครู ผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน(รู้) บริหาร และอื่น ๆ คงต้องให้เวลานะคะ

    ตอบลบ