วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูและนักวิชาการไทย: ศถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

ปัจจุบันครูและนักวิชาการจำนวนมาก กำลังมัวเมากับความพยายามในการทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยะฐานะเป็น "ชำนาญการพิเศษ" "เชี่ยวชาญ" "เชี่ยวชาญพิเศษ" โดยเป็นการทำวิจัย สร้างผลงานวิชาการ กันมากมาย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ การจ้างทำผลงาน การคัดลอกผลงาน การดัดแปลงผลงาน ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน นอกเหนือจากพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง คือ การที่ครูและนักวิชาการ (รวมถึงคนที่รับจ้างทำผลงาน)มีมโนทัศน์ (concept) ที่คลาดเคลื่อนอย่างมาก อาทิ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพสื่อ E1/E2 กับ 80/80 หรือ 90/90 การสร้างผลงานที่เป็นแบบเดียวกัน สร้างพัฒนาสื่อ หาประสิทธิภาพสื่อ วัดความพึงพอใจของนักเรียน เช่นนี้เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีกรณีการวิจัยอื่นๆ อีกหลายประการ สิ่งเหล่านี้ ครูและนักวิชาการที่ทำผลงานควรต้องตระหนักถึง "ความหายนะ" ของประเทศที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับสิ่งที่เป็น "คุณภาพจอมปลอม" - น่าเศร้า น่าสงสารประเทศไทย น่าสงสารคนไทยที่ต้องจ่ายภาษีมาให้คนโกงทางวิชาการ

1 ความคิดเห็น:

  1. ตามที่ท่านกล่าวดูเหมือนจะถูกต้องนะครับ แต่การไปว่าครูทั้งหมดคงไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านลองไปพิจารณาในแง่มุมของระบบการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาปัจจุบันว่า มันดีแล้วหรือควรมีการพิจารณาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูแบบไหนจึงจะเกิดประสิทธิผลกับการศึกษาไทยตามที่ทุกคนต้องการ

    ตอบลบ