วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ไม้เรียวเกม ครั้งที่ ๑๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกันจัดกีฬาสัมพันธ์ "ไม้เรียวเกม" ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ นอกจากเกมกีฬาแล้ว ยังมีกิจกรรมการแนะนำโทรทัศน์ครู มีนิสิต นักศึกษา สมัครสมาชิกมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ทุกคนมีความสุขสนุกสนานและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษาครู ๕ มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น