วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ครุโทรทัศน์ : การเรียนรู้ด้วยการสังเกต


ครุโทรทัศน์ หรือ โทรทัศน์ครู เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากการแบ่งปันสิ่งที่ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม ถูกต้อง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับข้อมูลจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ได้เห็นตัวอย่างของการปฏิบัติ มิใช่ภาคทฤษฎี ไม่ใช่คำบรรยายแต่เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติจริง ดังนั้น ผู้ที่จะเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์ครู จึงเป็นการเรียนรู้ด้วยการสังเกต การทำตามแต่จะเป็นการทำตามที่มีการนำไปปรับประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นับเป็นย่นย่อระยะเวลาในการที่จะค้นหาคำตอบที่ถูกต้องลง ทำให้พบวิธีการปฏิบัติเพื่อการแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
http://www.thaiteachers.tv/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น