วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การบรรยายในงาน WUNCA ที่ มทส.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๕๐-๑๔.๔๐ น.อาคารเรียนรวม ๒ ห้อง ๕๒๐๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง Social Media กับการพัฒนาวิชาชีพครู มีผู้สนใจเข้าฟังประมาณ ๕๐ คนเห็นจะได้ครับ หากท่านใดสนใจติดตามได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น