วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เวลาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

รายการครูมืออาชีพ ได้รับเวลาออกอากาศใหม่ทาง สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๒๐.๓๕-๒๐.๕๐ น. จึงขอเชิญชวนสมาชิกและเพื่อนครู และผู้สนใจติดตามรายการได้ตามวัน เวลาดังกล่าว หวังว่าช่วงเวลานี้จะตรงกับเวลาว่างและเวลาดีๆ ของทุกท่านมากที่สุดเวลาหนึ่ง

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ทราบว่า ณ ปัจจุบัน รายการยังคงออกอากาศที่ช่องรายการนี้ หรือรอการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 กันยายน 2553

    ตอบลบ