วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครู


พิธีไหว้ครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น