วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเริ่มทดลองออกอากาศผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม ช่อง ๓๖

โครงการคุรุโทรทัศน์ หรือโทรทัศน์ครู ได้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๕ ชนิดสัญญาณ KU Band เพื่อเผยแพร่รายการโทรทัศน์ครู อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยมีวงรอบของการออกอากาศช่วงละ ๔ ชั่วโมง รวม ๔ รอบ รวม ๑๖ ชั่วโมง ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการเคเบิ้ลท้องถิ่นโปรดกรุณาอนุเคราะห์ช่วยนำสัญญาณบรรจุในช่องรายการบริการของท่านด้วยครับ

2 ความคิดเห็น: