วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมการพบปะครูและประชาสัมพันธ์โครงการโทรทัศน์ครู

วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ทีมงานสร้างเครือข่ายครู จะเดินทางไปจัดกิจกรรมกับกลุ่มครูในพื้นที่เมืองพัทยา และในขณะเดียวกัน มีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่รายการ"ครูมืออาชีพ" ในงานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอประชุม ธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยในงานเดียวกันนี้ มีสำนักการมีส่วนร่วมของสถานีโทรทัศน์ไทย (Thai PBS) เดินทางมาจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์สาธารณะในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น