วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประเด็นที่น่าสนใจศึกษา-วิจัยกับโครงการโทรทัศน์ครู

หากท่านที่ติดตามรายการ"ครูมืออาชีพ" ของโครงการโทรทัศน์ครูอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้น จะพบว่า รายการที่นำเสนอนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมการออกแบบการเรียนการสอนที่กระตุ้นแรงบันดาลใจให้ครูได้เป็นอย่างดี แต่มีข้อสังเกตต่อรายการที่นำเสนอที่สามารถนำไปสู่ประเด็นปัญหาการศึกษา วิจัยได้ ดังนี้
๑.การออกแบบการเรียนรู้ของครูทุกคนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น จะมีลักษณะของการทำให้ผู้เรียนมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแข็งขัน กระฉับกระเฉงตลอดเวลา
๒.นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้คิด-แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเสมอ
๓.การเรียนการสอน จะมีชีวิตชีวามาก ไม่อ่อนล้า เนือยๆ ไม่น่าเบื่อ
๔.คุณครูจะทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจ เต็มที่กับการจัดการเรียนรู้
๕.ครู(ต่างประเทศ)จะมีลีลา การแสดงออกมากกว่าครูไทยอย่างชัดเจน ดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ หากมีการวิเคราะห์รายการเฉพาะกลุ่มสาระ น่าจะมองเห็นประเด็นแนวโน้มของการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากกว่านี้ และหากมีการกำหนดแนวคิดในการวิเคราะห์ให้อิงหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ น่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาได้อย่างมีคุณค่าแน่นอน

2 ความคิดเห็น:

  1. น่าสนใจ ทำวิจัยมากเลยครับ ยังไงถ้ามีการทำวิจัย นำข้อมูลมาเผยแพร่ด้วยนะครับ

    ตอบลบ
  2. ค่ะ น่าสนใจมาก หากเพื่อนครูได้ใช้ประเด็นเหล่านี้มาค้นหาคำตอบ เพื่อแก้ปัญหาของการศึกษา

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เผยแพร่นวัตกรรม "โทรทัศน์ครู" หลายรูปแบบ ผ่านเครือข่ายการศึกษา ที่ประชุมวิชาการ ชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมกับแนะนำแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเสนอแนะให้นำผลมาเผยแพร่ต่อไป ซึ่ง รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ในฐานะประธานโครงการ ฯ ก็เน้นย้ำว่า จะจัดเวทีระดับประเทศในงาน EDUCA ช่วงปลายปี

    ศึกษาศาสตร์ มน.เราก็จัดเวทีระดับเครือข่าย ระดับภาค ระดับจังหวัด ให้เช่นเดียวกันค่ะ เราเชิญชวนให้เพื่อนครูเสนอผลการวิจัยมาที่เครือข่ายของเรานะคะ มีทุนให้ (งบประมาณสนับสนุนจากโทรทัศน์ครู)และเกียรติบัตรด้วยค่ะ สนใจติดต่อ อ.กิตติพงษ์ พุ่มพวง 055 962416

    ตอบลบ