วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนะนำรายการโทรทัศน์ครูกับนิสิต

ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแนะนำรายการโทรทัศน์ครู ให้กับนิสิตที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง QS1-201 มีนิสิตให้ความสนใจเข้ารับฟังประมาณ 70 คน และในตอนท้ายชั่วโมง มีการอภิปราย ซักถามประเด็น เป็นประโยชนสำหรับการพัฒนารายการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น