วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โทรทัศน์ครูกับโทรทัศน์การศึกษา(ETVthai.tv)

โทรทัศน์ครู(Thai Teacher TV)ได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (ETV Thai)จะนำรายการโทรทัศน์ครู "ครูมืออาชีพ" ออกอากาศทุกวัน ระหว่างเวลา 20.35-20.50 น.เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นี้เป็นต้นไป โครงการโทรทัศน์ครูต้องขอขอบคุณ ท่าน ผอ.รัชดา คลี่สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น