วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การส่งมอบงานโครงการโทรทัศน์ครู งวดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร รศ.ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย อาจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์ และคณะ ได้เดินทางไปชี้แจงการปฏิบัติงานและส่งมอบงวดงานแก่คณะกรรมการตรวจรับโครงการโทรทัศน์ครู ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น