วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษาครู

โครงการโทรทัศน์ครู จะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการเสาะแสวงหา "ครูที่ประทับใจ" แล้วถ่ายทำเป็นคลิปวีดิโอ ส่งเข้ามาประกวดในโครงการโทรทัศน์ครู ทั้งนี้จะมีส่วนช่วยเฟ้นหา ครูที่มีแนวการปฎิบัติที่ดี อันจะเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่รายการโทรทัศน์ครูอีกทางหนึ่งด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น