วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมประสานงานร่วมระหว่างบริษัท ปิโก้ จำกัดกับคณะกรรมการบริหารโทรทัศน์ครู

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. มีการประชุมประสานงานร่วมระหว่าง คณะทำงานบริษัทฯกับคณะกรรมการบริหารโทรทัศน์ครู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการทำงานโทรทัศน์ครู การวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหาการส่งงวดงาน ทำให้การทำงานราบรื่นดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น