วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การตอบรับจากครูในต่างจังหวัด ภาคเหนือ

ผมได้มีโอกาส เดินทางไปเก็บข้อมูลโครงการวิจัยในภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จากการที่ได้สัมภาษณ์ครูและผู้บริหาร พบว่า มีครูจำนวนประมาณ ร้อยละ ๑๐ เคยชมและรู้จักรายการ "ครูมืออาชีพ" นับว่าน่าดีใจที่ครูที่ชม บอกว่าเป็นรายการที่ดีและมีประโยชน์ สิ่งที่ผมคิดว่าจะดำเนินต่อไป คือ ทำอย่างไร จึงจะมีการต่อยอดของการนำวิธีการปฏิบัติที่ดีนี้สู่การวิจัยและพัฒนาต่อไปอีก จึงอย่างตั้งประเด็นตรงนี้ว่า หากมีคุณครูท่านใดสนใจจะเป็นเครือข่ายในการใช้แง่คิดจากรายการโทรทัศน์ครูนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนต่อไปก็ขอเชิญพูดคุยกันได้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น