วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หากเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตครูเป็น 5+1 หรือ 4+2

ในประเทศฟินแลนด์ ที่ถือว่าเป็นประเทศที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นอันดับ ๑ ของโลก ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ การอ่าน ตามการประเมินของ OECD ภายใต้โครงการ PISA (http://www.oecd.org/) การผลิตครูของฟินแลนด์ แยกเป็น Class teacher และ Subject teacher นั่นคือ ครูที่สอนระดับประถมศึกษา ที่สอนได้หลายวิชาแต่ไม่ลึกซึ้งเชิงเนื้อหามากนัก กับครูที่สอนระดับมัธยมปลาย ต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งมากหน่อย (Quality teacher Quality education) ดังนั้น ครูที่จะผลิตจึงมีความมุ่งหวังต่างกัน ครูของฟินแลนด์จะสำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกคน (Master of Teaching) (หากท่านใดสนใจรายละเอียด ติดตามเรื่องนี้ต่อไปในงานประชุมวิชาการนานาชาติ EDUCA 2010 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ไบเทค บางนา)(www.educa-iclt.com/) จะมีวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธฺการฟินแลนด์จะมาบรรยายด้วยและมีโปรแกรมที่น่าสนใจอีกมา รวมทั้งโทรทัศน์ครูจากประเทศอังกฤษ

หากบ้านเราประเทศไทย จะปฏิรูปการผลิตครูใหม่ ให้สำเร็จการศึกษา อย่างน้อยปริญญาโท ซึ่งปัจจุบันครูจะต้องเรียน ๕ ปี อยู่แล้ว (ซึ่งผมเชื่อว่า การเรียนแบบตั้งใจมาเป็นครู หลักสูตรออกแบบเพื่อผลิตครู จะดีกว่า) หากให้คนที่เรียนจบต่ออีก ๑ ปีเพื่อให้สอนระดับมัธยมปลาย หรือ ท่านคิดว่า จะเป็น ๔ ปี จากคณะอื่น แล้วมาต่อครูอีก ๒ ปี อย่างไหนท่านเชื่อมากกว่าครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. เห็นด้วยกับแบบ 4+2 ค่ะ คนที่กลับใจอยากเป็นครูจะได้เรียนได้ค่ะ
    แต่นั่นก็เป็นความเห็นส่วนตัวค่ะ อยากทราบว่าแบบ 5+1 กับ 4+2 แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะ

    ตอบลบ
  2. ผมมีความคิดเห็นด้วยกับอาจารย์ที่จะต้องคัดเลือกผู้ที่เข้ามาสู่วิชาชีพครูด้วยความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นที่จะสอนคนรุ่นต่อๆ ไปอย่างมีคุณภาพและตามอุดมการณ์ความเป็นครู

    ตอบลบ