วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ครูของ รมช.ชัยวุฒิ

วันนี้ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ "ครูมืออาชีพ" เพื่อนำออกเผยแพร่ในโครงการโทรทัศน์ครู
ขณะนี้ การดำเนินงานของโครงการโทรทัศน์ครู กำลังดำเนินการสร้างเครือข่ายครูทั่วประเทศ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และจะมีการเดินทางไปพบคุณครูตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้น ยังจะมีการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาครู เป็น "แมวมอง" ค้นหา "ครูมืออาชีพ" จากโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอในรายการ "ครูมืออาชีพ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น