วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เหตุใดต้องมีรายการครูมืออาชีพ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ท่านที่ติดตามชมรายการโทรทัศน์ครูอย่างมากมาย ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดของรายการที่น่าชื่นใจมาก สำหรับคนทำงานมีกำลังใจมากครับ มีคำถามจากผู้ชมถามเข้ามายังรายการ ผมในฐานะผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ครู ขอตอบคำถาม ดังนี้ครับ
๑.เหตุใดต้องมีรายการครูมืออาชีพ
ต้องเรียนว่า แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพครู นอกจากจะใช้วิธีการอบรมแบบดั้งเดิมที่นิยมกระทำกันในปัจจุบันแล้ว วิธีการให้ครูได้มีโฮกาสไปสังเกตการสอนของเพื่อนครูที่มีการปฏิบัติที่ดี อันจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในตัวครูขึ้นมา แต่การให้ครูไปสังเกตการสอนของเพื่อนครูคนอื่น อาจจะกระทำได้น้อยและช้า การนำเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์เข้ามาบันทกภาพที่เป็นจุดสำคัญ ย่นย่อสถานการณ์ที่สำคัญ ชี้ประเด็นที่ชัดเจน ก้จะทำให้ย่นย่อเวลาการเรียนรู้ได้ และด้วยเสน่ห์และธรรมชาติของโทรทัศน์ จึงทำให้การติดตามชมรวดเร็วทันใจและประหยัดเวลา ดังนั้น รายการครูมืออาชีพที่เกิดขึ้น จึงมีเป้าหมายหลักที่ทำรายการขึ้นมาเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูทั่วประเทศได้เกิดปรกายความคิดในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อลูกศิษย์ให้มีประสิทธิภาพเกิดบรรยากาศที่เป็นการเรียนที่มีความสุขสนุกสนาน นอกจากนั้น ยังเป็นการสื่อความถึงพ่อ แม่ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ประชาชน ได้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ว่าอาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ทำให้ทุกคนให้ความสนใจกับการประกอบวิชาชีพครูว่า เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น