วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553

โครงการวิจัยในรายการโทรทัศน์ครู

รายการโทรทัศน์ครู ได้เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย มาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา หากท่านที่ได้รับชมอย่างต่อเนื่อง จะได้เห็นแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก สิ่งที่พอจะสรุปได้อย่างชัดเจน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะเน้นเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีลักษณะของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างมีชีวิต ชีวามาก (Active Participation) นอกจากนั้น จะมีวิธีการที่ดีๆ ที่ไม่น่าจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ เช่น การสอนเกี่ยวกับวิธีคิดให้กับเด็ก ด้วยการนำคนซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนบ้าๆ บอๆ มาสอนเด็กเพื่อให้นักเรียนเห็นว่า การมองคนไม่ควรมอที่การแต่งกายเท่านั้น นอกจากนั้นยังสอดแทรกวิธีคิดที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างงดงามอีกด้วย

จากประเด็นแนวคิดเหล่านี้ หากคุณครูที่ชมแล้ว มีความรู้สึกอย่างไร อยากจะทำบ้างไหม หรือ เกิดแตกความคิดที่ปรับประยุกต์ก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างอื่นขึ้นมาบ้างหรือไม่ ผมอยากจะเชิญชวนคุณครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยผลกระทบจากการรับชมรายการโทรทัศน์ครูอย่างมีคุณภาพ โดยทางโครงการจะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อสนับสนุนให้ท่านได้ทำวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของท่านต่อ หากท่านสนใจโปรดติดต่อกลับมาที่ ผม โดยส่งจดหมายไปที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ ระบุชื่อผมด้วยนะครับ หวังว่าคงจะมีเพื่อนครูเข้าร่วมโครงการนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น