วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอเชิญติดตามรายการแล้วสะท้อนความเห็นให้ด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

    ตอบลบ
  2. ได้ชมรายการทีวีครูมืออาชีพแล้ว เป็นรายการที่ดีและน่าสนใจสำหรับอาชีพครูมาก เพราะว่านอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของคุณครูแล้ว ยังได้เผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูได้อย่างดี สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ยังเป็นกำลังใจให้กับครูที่มุ่งมั่นตั้งใจ และมีแนวการสอนที่หลากหลายสามารถให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ได้จริง
    ขอเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำผลิตรายการดีๆสำหรับประเทศไทยต่อไป เพื่อพัฒนาคน และพัฒนาชาติค่ะ
    พัชรี น้อยธิ

    ตอบลบ