วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมกิจการ Teachers TV ประเทศอังกฤษ
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พร้อมด้วย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ สกอ. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ครู(ประเทศไทย) ได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน Teachers TV ของประเทศอังกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น