วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

การขอรับแผ่นซีดีรอม-รายการโทรทัศน์ครู

คุณครู ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษท่านใดที่ต้องการแผ่นบันทึกตัวอย่างรายการโทรทัศน์ครู สามารถติดต่อขอรับได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. รายการครูมืออาชีพนี้ดีมากค่ะเพราะทำให้ครูต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาก (รายการ5.45-6.00น.) ทำให้ได้แนวคิดและวิธีการสอนใหม่เช่นการสอนโดยนำนักเรียนไปดูพิพิธภัณฑ์ แล้วมาร่วมกันตั้งคำถามและทำกิจกรรมอื่น ๆหลายอย่าง และที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งคือให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย วิสัยทัศน์ดีมาก ๆ และขอDVDย้อนหลังด้วยนะคะ

    ตอบลบ