วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

รับสมัครครู/ผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษาร่วมทำงานโครงการทีวีครู

รับสมัครครู/ผู้บริหารการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา ที่มีไฟ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการเขียน ประสานงานอย่างคล่องตัว มีอายุไม่เกิน 40 ปี สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาโททางการศึกษา และมีประสบการณ์การเป็นครูหรือผู้บริหาร พร้อมที่จะทำงานหนักได้ สนใจส่งประวัติสมัครได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น