วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

การเดินทางไปเยียมที วี ครู ณ ประเทศอังกฤษ

วันนี้ วันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 00.15 น. ผมเดินทางไปเยี่ยม ที วี ครู ณ ประเทศอังกฤษ และจะเดินทางกลับในวันที่ 24 มกราคม 2553 เชื่อว่า จะทำให้ได้รับประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินงานโครงการโทรทัศน์ครูของประเทศไทยบ้างตามสมควร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น