วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การเตรียมโครงการ Teachers TV Thailand

การเตรียมงานโครงการ ได้ดำเนินการมาล่วงหน้าระยะหนึ่งแล้ว